Menu Zavrieť

Vážení členovia Bytového družstva,

iste ste zachytili informáciu o blížiacich sa voľbách do orgánov Bytového družstva so sídlom v Trnave, ktoré sa uskutočnia v termíne do konca júna tohto roku.

Vzhľadom na náročnú situáciu v spoločnosti, spojenú s pandémiou a ochorením Covid 19, sa termín na odovzdanie kandidátskych lístkov predlžuje z 31.03.2021 na 15.04.2021 !!!

Je to aj z dôvodu, aby ste mali viac času na premyslenie možnosti Vašej účasti v orgánoch družstva na budúcich 5 rokov.

Vážení členovia Bytového družstva, máte jedinečnú možnosť, ktorá sa opakuje len raz za 5 rokov :))).

Pokiaľ máte špecifické pracovné skúsenosti a požadované vzdelanie, prosíme zvážte predkladanú možnosť a prejavte záujem o členstvo v orgánoch družstva, vyplnením a doručením kandidátskych lístkov, viď. prílohy, ktoré nájdete na našej web stránke, v tejto zložke. Máte možnosť stať sa členom Zhromaždenia delegátov, alebo kandidátom za člena Predstavenstva Bytového družstva, či kandidátom za člena Kontrolnej komisie. Veríme, že sa Vám podarí túto jedinečnú možnosť využiť a budete mať možnosť ovplyvňovať smerovanie a realizáciu vízií rozvoja Bytového družstva na najbližších 5 rokov. Odmenou Vám bude možnosť získania viacerých benefitov, ale aj možné priame ocenenie formou finančných odmien.

Bytové družstvo má záujem permanentne zvyšovať kvalitu svojich interných procesov, s cieľom dlhodobo upevňovať postavenie na trhu správcovských spoločností. Ako silná spoločnosť v rámci regiónu máme vízie, ktorých napĺňanie predpokladá záujem budúcich členov orgánov družstva. Pokiaľ nám to ekonomická a spoločenská situácia umožní, chceli by sme v krátkej budúcnosti pokračovať v tradícií výstavby družstevných bytov a podieľať sa na takejto realizácií, čím by sme hlavne pre svojich členov vytvorili možnosť získania nového družstevného bytu za výhodných podmienok. Ako sme spomenuli, predpokladáme spoločný záujem a podporu tejto myšlienky zo strany budúcich orgánov družstva.

Do 15.04.2021 máte dostatok času, premyslieť si, či aj Vy osobne sa chcete stať aktívnym členom Zhromaždenia delegátov Bytového družstva a mať možnosť hlasovaním o Vašej kandidatúre  dostať sa aj do orgánov Predstavenstva, či Kontrolnej komisie, kde budete mať možnosť priamo ovplyvňovať chod družstva, na rokovaniach, ktoré sa konajú zvyčajne raz mesačne, pričom tieto pozície sú aj finančne honorované.

Prosíme, aby ste si pozreli prílohy, kde je podrobnejšie vysvetlené, ako máte postupovať, aby ste sa stali kandidátmi do jednotlivých orgánov družstva. Je to v princípe veľmi jednoduché, stačí vypísať kandidátsky lístok, ktorý do 15.04.2021 doručíte, či už osobne, alebo poštou, do sídla spoločnosti Bytového družstva.

Ďakujeme za zváženie tejto možnosti a tešíme sa na budúcu možnú spoluprácu s Vami!!!

S pozdravom Vedenie Bytového družstva so sídlom v Trnave